VISSERIJREGLEMENTEN VOOR HET COOPERATIEVE DOMEIN Naturia

We hadden liever dat het poëtisch of grappig was, maar eerlijk gezegd is een verordening nogal vervelend. In het algemeen op NaturiaOnze bezoekers begrijpen het snel en goed, dus vertrouwen we hen ook.

Vóór de verordening echter, een belangrijke herinnering; vissen in Naturia is om van vissen EN de natuur te houden, ... inclusief de menselijke natuur.

TITEL I - ALGEMEEN

Artikel 1: Het is een ieder toegestaan te vissen op de twee wateren van de coöperatie NaturiaOm dit te doen, moet u zich houden aan de huidige regelgeving en een visrecht hebben, en u mag zich niet begeven in een waterloop die het ecokamp Chimay doorkruist of in een gebied dat is gemarkeerd met borden met de tekst "Vissen verboden", "Privé badzone", "Doorgang verboden" of "Zone waar dieren worden gevoederd".

De visvangst wordt op de twee genoemde wateren op verschillende wijze beoefend:

- de vijver (stroomafwaarts = 35 are) is uitsluitend bestemd voor de forelvisserij.

- Het meer (1 hectare, 5ares) is voornamelijk gewijd aan het vissen op witvis, karper, baars en snoek. Het wordt uitsluitend beoefend in NO KILL.

Artikel 2 : De visvergunningen en de identiteitskaarten van de vissers moeten bij elke aanvraag door een vertegenwoordiger van de coöperatie worden getoond. Elke weigering om de vergunning te tonen kan worden bestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van dit reglement.

TITEL II - Openings- en sluitingsperioden

Artikel 3:

De visvangst is elke dag van de week open, ook op zaterdag, zondag en feestdagen. Gezien de uitzonderlijke weersomstandigheden die wij al enkele jaren achtereen meemaken, kan het vissen in de stroomafwaartse vijver (forel) verboden zijn als de watertemperatuur te hoog is (vissers worden altijd verzocht vooraf de website www.naturia-chimay.be te raadplegen).

De openingstijden zijn als volgt:

In de lente en de zomer

Ochtend: 7.30 tot 13.00

Middag: van 13:00 tot 20:30

In de herfst en winter: gesloten op dinsdag!

Ochtend: 8.30u tot 13u

Middag: van 13:00 tot 18:30

NB: vissen op halve dagen is alleen mogelijk in de stroomafwaarts gelegen vijver (forel).

TITEL III - Visserijrechten en inschrijving

Artikel 4: De visserijrechten en de abonnementen worden vastgesteld op de volgende bedragen (met uitzondering van bijzondere dagen):

Stroomafwaarts bekken : 

| 1 halve dag 19€ Vangst: 2 forellen van minder dan 45 cm = +/- 2kg

 | 1 dag 29€ Vangst: 4 forellen van minder dan 45 cm = +/- 4 kg

Met de viskaart voor de vijver mag ook in het meer worden gevist

Meer:

| 1 dag 13€ Strikt GEEN DOOD

| 1 jaar 150€ Strikt GEEN DOOD

Individuele tarieven

- Minderjarigen jonger dan 12 jaar die vergezeld zijn van een meerderjarige hengelaar, mogen gratis vissen met 1 hengel en op de kampeerplaats van de begeleider

- Klasse A coöperanten vissen gratis met maximaal twee hengels, altijd in NO KILL, zij mogen vergezeld zijn van een introducé

Artikel 5: Het recht om te vissen en het abonnement zijn strikt persoonlijk. Alle vissers moeten zich aanmelden bij de receptie van het Ecocamp. De visrechten worden vooraf betaald via de online betaalmiddelen of worden ter plaatse door de vertegenwoordiger van de coöperatie geïnd tijdens de ochtend- en middagronden. Als de betaling niet vooraf is betaald, moet aan de hengelaar een bewijs van betaling van de visrechten worden overhandigd; zo niet, dan is de hengelaar verplicht dit te eisen.

TITEL IV - Interne orde

Hoofdstuk 1: Gedrag van de gebruikers van de ecokampvijvers Naturia

 Artikel 6 : De hengelaar dient erop toe te zien dat de beplanting en de oevers van de vijvers niet worden beschadigd en dat de fauna en flora van de vijvers worden gerespecteerd, met name door geen vislijnen, vishaken of andere soorten vistuig in het water of aan de rand van de vijvers achter te laten. Hij mag de dieren op geen enkele manier bang maken, slaan of verminken. De visser moet ervoor zorgen dat de plaats die hij inneemt, schoon is en vrij van vuilnis of papieren wanneer hij vertrekt. Bovendien mag hij geen materiaal van welke aard ook op de banken rond de vijver deponeren, aangezien deze voorbehouden zijn voor wandelaars. Hij moet de privacy en rust van de bewoners van het domein respecteren. Wanneer de vijver bevroren is, is het de gebruikers verboden het ijs te breken.

Hoofdstuk 2: Visgerei

Artikel 7: Elke visser mag maximaal twee lijnen gebruiken. Deze lijnen moeten te allen tijde onder toezicht van de visser blijven. Elke visser moet ervoor zorgen dat zijn lijnen loodrecht op de oever staan. De v