Er zijn twee belangrijke aspecten aan deze verandering: de ideeën van de permacultuur en een coöperatieve structuur.

Wij willen u deze twee assen voorstellen en u uitnodigen daarop te reageren.

De permacultuur is een systemisch en wereldwijd concept dat erop gericht is ecosystemen te creëren met respect voor de biodiversiteit. De inspiratie komt uit de natuur en hoe deze werkt. Het raakt aan onze manier van leven (culturen), onze woonomgeving, en de manier waarop wij ons daartoe verhouden. De beginselen vanecologie staan centraal. We putten uit de verhalen en kennis van traditionele samenlevingen om de diversiteit, stabiliteit en veerkracht van natuurlijke ecosystemen na te bootsen.

U kunt de "permacultuurbloem" ontdekken voor meer details.

Robechies is een bijzondere plek met vijvers, vegetatie, paden en een heuvel. Planten, dieren en mensen leven er. Wij willen de aandacht vestigen op dit leven en de onderlinge afhankelijkheden die ermee verweven zijn.

De coöperatie heeft tot doel ons te doen samenwerken om samen een aangename, gerespecteerde en respectvolle ruimte te ontwikkelen, waar geld niet regeert. De coöperatie omvat en regelt wat ons bindt: huurcontracten, investeringen in tijd en geld, emotionele investeringen, een belang in de site, voor wat ze ons biedt (rust, ontspanning, gezelligheid, delen...) en voor wat ze mogelijk maakt (cultuur, viskweek en landbouw, onthaal, uitwisselingen...) .

"Een coöperatie is een autonome vereniging van personen die zich vrijwillig hebben verenigd om in hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en verlangens te voorzien door middel van een onderneming die zij gezamenlijk bezitten en democratisch controleren.."

De kernwaarden van samenwerking zijn  persoonlijke en wederzijdse empowerment en verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

Wat maakt de coöperatieve onderneming bijzonder?

De oprichters van de coöperatie hebben gemeenschappelijke behoeften of verlangens (b.v. behoefte aan levensmiddelen van een bepaalde kwaliteit, behoefte aan een dienstverlener om hun landbouwproduktie te verwerken of op de markt te brengen, enz.) en richten samen een onderneming op om aan deze behoeften of verlangens te voldoen. In een dergelijke context is het kapitaal dat nodig is om de onderneming te runnen, slechts een middel en geen doel.

De coöperanten hebben een dubbele hoedanigheid: eigenaar van de onderneming en gebruiker van de onderneming.

De cyclus van de coöperatieve beginselen :

Wij willen graag met u over deze plaats nadenken in termen van

-         Van overvloed Wat zijn de troeven van de site? Hoe wordt hij onderhouden? Wat kan/zal er worden gedaan?

-         Oplossingen Wat zijn de problemen die zich voordoen? Welke kansen biedt dit ons?

-         Systeem Wat verbindt de vijver en de percelen? Wat verbindt de vissen en de bomen? Wat verbindt de camping met de streek en met het toerisme?

-         Van nature De natuur geeft, maar wij mogen haar niet uitputten. Hoe kunnen wij een evenwicht vinden tussen wat zij voortbrengt en wat wij van haar nemen? Hoe kunnen wij aandacht hebben voor haar ritme in verhouding tot ons eigen ritme?

-         Samenwerking Wij hebben ervoor gekozen het bedrijf om te vormen tot een coöperatieve. Binnen en buiten gaat het om samenwerken in plaats van concurreren, bijdragen in plaats van consumeren.

-         Van de toekomst Robechies zal ons overleven. Wat willen we achterlaten? Onze daden hebben een impact op de volgende 7 generaties (170 jaar).

-         Van reflectie en actie Wij willen nadenken voor wij handelen, wij willen denkcirkels creëren die nadenken over de acties die moeten worden ondernomen voordat zij worden uitgevoerd. Wat doet het project voor het ecosysteem? Welke energie zal mijn project in het ecosysteem injecteren?

Een ander ritme om een andere tijd te openen in een ruimte die moet worden gestimuleerd, om het levende in zijn onderlinge samenhang te beschouwen, om de voorbijgangers te verontrusten om nieuwe impulsen te geven.

NL