Gelabeld worden is een tweesnijdend zwaard. Soms is het een leidraad om een bepaald doel te bereiken, maar het label kan ook snel een teken van erkenning worden dat verantwoordelijkheid wegneemt. Labels moeten dus op lange termijn veeleisend zijn en deze eisen veranderen soms de eigenheid van een project.

Bovendien geven labels het publiek waardevolle aanwijzingen over een origineel project en bieden zij garanties voor de kwaliteit wanneer het om een nieuw project gaat.

Kortom, het label stelt ons in staat de algemene dynamiek in het oog te houden en keuzes te maken om trouw te blijven aan de waarden die het project heeft aangenomen.

Vanuit economisch en financieel oogpunt hebben wij gekozen voor een erkenning van Financité die al lange tijd bezig is om "de financiën te veranderen". We hebben een dossier in de maak om de label Finance solidaire waar Naturia zich bijzonder goed bij voelt. Het zal ons in staat stellen een 'Publiek aanbod van plaatsingsinstrument(OPIP).

Ons dossier zal op 29 september aan het Labelcomité worden voorgelegd.

Vanuit ecologisch en energetisch oogpunt bewandelen wij momenteel twee wegen.

Wij werken met Natagora om de Natuurnetwerk voor bedrijven. Ons dossier moet ook in september klaar zijn.

Om zich aan te passen aan het handvest voorgesteld door Gemeenschappelijke energie werden we een medewerker van CLEF SCRL om ons te kunnen voorzien van elektriciteit van COCITER. Op deze manier hebben wij de vermelding #E Duurzame energie om het op te nemen in ons "Solidariteits Financiering" dossier.

Vanuit toeristisch oogpunt was het van essentieel belang dat wij deelnamen aan de Wallonië Bestemming Kwaliteit voorgesteld door de Algemene Commissie voor Toerisme (CGT).

Hoewel NaturiaAls erkende coöperatieve en sociale onderneming is ons project niet (alleen) een camping, maar vooral een plaats van onthaal en experiment voor de vernieuwing van economische, energie-, sociale en culturele praktijken.
Onze visie, onze missies gaan veel verder dan het brengen van comfort en entertainment aan ons publiek.
Wij hebben aan het GBT voorgesteld de hier vermelde verbintenissen.
De kleine kers op de top van dit proces is de toekenning van de Welkom Fiets wat volledig in lijn is met ons project.
NL