Bij het oprichten van een werkkring of een project dat door een werkkring wordt uitgevoerd, stellen wij voor dat u het onderstaande formulier gebruikt om concrete acties uit te werken die moeten worden uitgevoerd.

Dit werkblad is rechtstreeks gebaseerd op de aanbevelingen voor duurzaam toerisme.

Thematisch/ Onderwerp: 

Dit is in overeenstemming met de bestaansreden van Naturia:

Stand van zaken van Naturia:

Doelstellingen:

SMART

Sspecifiek - Mesurables - A. Rs website - tbeperkte emporement

Communicatie:

Concrete planning:

U kunt een voorbeeld zien van een werkblad dat is ontwikkeld hier

NL