Kennis is een navigatie in een oceaan van onzekerheden door archipels van zekerheden.  Edgar Morin

Veel auteurs (Morin, Damasio, Deleuze, Winnicott, Latour, Cyrulnik, Caillé...) hebben het belang van verhalen benadrukt in die zin dat ze ten grondslag liggen aan onze sociale, familiale en persoonlijke organisaties, maar ook aan onze wetenschappelijke en economische theorieën. Kennis wordt verteld.

Door samen te werken in NaturiaWij willen ons opnieuw vertrouwd maken met de wereld om ons heen, een omgeving creëren, een "stimulans" om te ontsnappen aan wat ons bepaalt, vooral op sociaal-economisch en bestuurlijk niveau, maar ook op politiek niveau.

De komst van de COVID-19 heeft de orde van deze verhalen, die aan de basis liggen van onze sociale en economische organisatie, verstoord, terwijl zij de structuur ervan zelf niet heeft aangetast. Het economische verhaal dat tot nu toe zo onontkoombaar was en dat commodificatie en speculatie bevorderde, wordt nu uitgedaagd door andere verhalen die andere verhoudingen ondersteunen. Er ontstaan gaten in de kennis, er ontstaan onzekere onzekerheden. We moeten opnieuw leren navigeren, nieuwe referentiepunten vinden.

Deze verhalen, die niet noodzakelijk nieuw zijn, blijken nu inspirerend en structurerend te zijn voor het denken over en het doorleven van wat aanleiding gaf tot de opsluiting en de begeleidende maatregelen. Karl Polanyi (1886-1964), bijvoorbeeld, stelde enkele jaren geleden het concept van "fictieve handelswaar" voor om economische objecten aan te duiden die nooit als handelswaar werden bedacht, geproduceerd en beschouwd, maar dat toch werden door het kapitalistische verhaal[1].

Deze nieuwe verhalen stellen onze relatie met het land en het grondgebied, de plaats van ongelijkheden, de modaliteiten van economische uitwisselingen, de betekenis van gender en identiteiten in vraag...

NaturiaVanuit zijn specifieke locatie wil het aanleiding geven tot de constructie van verhalen en denkbeelden die kunnen inspireren tot de implementatie van nieuwe sociale en economische structuren. Wij bevinden ons rond twee vijvers, op een heuvel, aan de rand van een weide en een bos, aan het eind van een dorp. Wij zijn verankerd in een vorstendom waarin zich ook een cisterciënzer abdij bevindt. We hebben dus geen gebrek aan inspiratiebronnen, zowel aardse als geestelijke, om nieuwe ficties te scheppen die ons op een andere manier bij de wereld betrekken.

Daarom hebben wij besloten ons te organiseren als een coöperatie door onze samenwerkingsverbanden te structureren rond sociocratische praktijken. Dit is ook de reden waarom we de site willen beschouwen in termen van permacultuurconcepten, en waarom we sociaal-economische relaties met de omliggende regio willen ontwikkelen door ons te laten inspireren door de sociale en solidaire economie en de bijdrage-economie.

Deze praktijken om gedachten te ontwikkelen leiden ons ertoe anders te leven en te denken, nieuwe verhalen te ontwikkelen. We hopen dat ze mensen zullen inspireren die tijd op de site doorbrengen. Wij hopen ook dat de mensen die voor langere of kortere tijd langskomen, zullen bijdragen tot de verrijking van deze verhalen, door ons stukjes van hun verhaal te vertellen, door de ontdekkingen te delen die zij tijdens hun verblijf hebben gedaan, door elementen aan te brengen die verschuiven en doen herleven.

De cirkel "Welkom en Vertrek" werkt aan het verzamelen van alle sporen die het mogelijk maken verhalen te structureren, structurerende verhalen te vertellen, de wereld te lezen en relaties aan te gaan die het denken over ruimte en tijd openen. Tekeningen, voorwerpen, teksten, sporen die op de site zijn achtergelaten zullen worden verzameld om uit te nodigen tot het associëren van ideeën, woorden... die plaats zullen maken voor nieuwe tekeningen, deposito's van voorwerpen...

We willen Naturia een plaats van intenties waar andere verhalen geleefd, geschreven en ontdekt kunnen worden.

In het algemeen stellen wij voor dat de toekomstige medewerkers een tekst schrijven die vooruitloopt op wat zij zich voorstellen voor het ecokamp, die zou kunnen aansluiten bij het schrijven van een inspirerende sociotopia. Deze sociotopie zal, naast onze noodzakelijke verschillen, een gemeenschappelijke achtergrond van toekomstdromen voeden.

Wij vragen de huurders om tijdens een ontmoeting met de leden van de kring "Onthaal en Vertrek" te vertellen of te schrijven hoe ze zouden willen wonen, hoe ze de woning tijdens hun huurperiode zouden willen aankleden.

Voor de "nomaden" stellen wij een korte tekst voor die hun vóór hun aankomst zal worden toegezonden en waarin wordt uitgelegd wat wij proberen te doen. We stellen voor dat ze een voorwerp, een tekst, een liedje meebrengen.... dat iets zou kunnen zeggen over de intentie die hen naar Robechies brengt.

Wij hopen ook als welkom verhalen aan te bieden die verschuiven, in beweging zetten en ons de wereld anders laten zien. Onze inspiratiebronnen zullen de verhalen van de streek zijn, de woorden van de ouderen, de emoties van planten, cisterciënzerverhalen...

En als ze vertrekken, hebben ze misschien iets te vertellen over een van de twee vijvers, over de heuvel en de planten daar, over de weiden of het bos, over het dorp, het vorstendom of de cisterciënzer abdij.

De "Welkom en Vertrek" cirkel verzamelt de verschillende verhalen en intenties en kan zich voorstellen om een moment van gemeenschappelijke uitwisseling, een tentoonstelling, ...

[1] https://saw-b.be/wp-content/uploads/sites/39/2020/09/A2001-Interview-Eynaud.pdf

NL