1. Toestand van de samenleving en de wereld

Helaas is dit niets nieuws, onze wereld wordt geconfronteerd met een steeds zorgwekkender ecologische noodsituatie. Dit geeft aanleiding tot een groeiende politieke agitatie die niet altijd even consequent is en vaker de kant kiest van een vluchtige veiligheidsconstructie dan van een blijvende solidariteit. Wat vooral gered lijkt te worden is een neoliberaal model en de mogelijkheden die het biedt tot speculatie, ook al leidt het tot diepe sociale ongelijkheden en buitensporige exploitatie van de grond. De burgers worden uitgenodigd zich in dienst te stellen van dit model in plaats van de tijd te nemen om eruit te stappen, ook al gaan de aspiraties in de laatste richting. Deze spanning tussen persoonlijke aspiraties en de verplichting zijn tijd te verkopen voor zinloos werk geeft aanleiding tot "burn-outs": de menselijke energie, uitgebuit zoals die van de planeet, verhindert de mens te handelen om zich te verdedigen, om een overgangstijd in te voeren.

  1. Economische en sociale belemmeringen

Ons sociaal-politiek systeem is tegelijkertijd bijzonder attent voor onze situatie (sociale zekerheid, recht op werkloosheid, kinderbijslag,...) en meer en meer bevangen door de sirenen van de consumptie als ultiem economisch steunpunt. Onze leiders, die tevens onze vertegenwoordigers zijn, worden in deze vertegenwoordiging regelmatig door druk van buitenaf op de proef gesteld en dit brengt onze solidariteit in moeilijkheden. Het kapitalistische model sluit de impulsen van de overgang in wanneer zij op het punt staan te slagen. Ons representatief systeem maakt niet de burgerparticipatie mogelijk die nodig is voor ieders verantwoordelijkheidsgevoel. De burgers nemen hun toevlucht tot hun consumptiegewoonten, laten hun verbeeldingskracht varen en laten zich de overgang ontnemen door speculatieve stromen.

  1. De noodzakelijke transformatie

Wat betekent "overgang" in het licht van deze moeilijkheden? Het is de organisatie van een overgang tussen de ene situatie en de andere. Het is een tijd die ons in staat stelt het bestaande los te laten om het nieuwe te baren, middelen anders te gebruiken, uitwisselingen opnieuw te overdenken. Het is een zwevende tijd waarin we aanvaarden niet precies te weten waar het toe leidt. Om de barrières te slechten moet een dergelijke tijd een ruimte hebben, een territorium dat zich sociaal-economisch kan uitbreiden, waar de mensen die er wonen het gevoel hebben te kunnen handelen, de mogelijkheid hebben om na te denken over wat er gebeurt en nieuwe instrumenten voor sociaal-economische uitwisseling kunnen smeden. Het grondgebied is ongetwijfeld de voorwaarde voor het aanvaarden van de drijvende tijd. Het gebied brengt de tekenen van de transformatie in uitvoering en moedigt aan om meer tijd te nemen. Een grondgebied maakt het ook mogelijk om te denken aan nieuwe verhalen en open de verbeelding.

  1. Naturia

Naturia is een transformeerbaar gebied. Op basis van de ideeën van de permacultuur en een coöperatieve structuur willen we een overgangsproces met concrete ondersteuning starten op een ruimte die bestaat uit vijvers, vegetatie, paden en een heuvel. Planten, dieren en mensen leven er. Wij willen dit leven en de onderlinge afhankelijkheden die erin verweven zijn onder de aandacht brengen, ze intensiveren om ons te verbinden met andere initiatieven van dezelfde aard en ze onder de aandacht brengen om te inspireren tot meer participatief beleid.

NL