1. Toestand van de samenleving en de wereld

Helaas is dit niets nieuws, onze wereld wordt geconfronteerd met een steeds zorgwekkender ecologische noodsituatie. Dit geeft aanleiding tot een groeiende politieke agitatie die niet altijd even consequent is en vaker de kant kiest van een vluchtige veiligheidsconstructie dan van een blijvende solidariteit. Wat vooral gered lijkt te worden is een neoliberaal model en de mogelijkheden die het biedt tot speculatie, ook al leidt het tot diepe sociale ongelijkheden en buitensporige exploitatie van de grond. De burgers worden uitgenodigd zich in dienst te stellen van dit model in plaats van de tijd te nemen om eruit te stappen, ook al gaan de aspiraties in de laatste richting. Deze spanning tussen persoonlijke aspiraties en de verplichting zijn tijd te verkopen voor zinloos werk geeft aanleiding tot "burn-outs": de menselijke energie, uitgebuit zoals die van de planeet, verhindert de mens te handelen om zich te verdedigen, om een overgangstijd in te voeren.

  1. Economische en sociale belemmeringen

Ons sociaal-politiek systeem is tegelijkertijd bijzonder attent voor onze situatie (sociale zekerheid, recht op werkloosheid, kinderbijslag,...) en meer en meer bevangen door de sirenen van de consumptie als ultiem economisch steunpunt. Onze leiders, die tevens onze vertegenwoordigers zijn, worden in deze vertegenwoordiging regelmatig door druk van buitenaf op de proef gesteld en dit brengt onze solidariteit in moeilijkheden. Het kapitalistische model sluit de impulsen van de overgang in wanneer zij op het punt staan te slagen. Ons representatief systeem maakt niet de burgerparticipatie mogelijk die nodig is voor ieders verantwoordelijkheidsgevoel. De burgers nemen hun toevlucht tot hun consumptiegewoonten, laten hun verbeeldingskracht varen en laten zich de overgang ontnemen door speculatieve stromen.

  1. De noodzakelijke transformatie

Wat betekent "overgang" gezien deze moeilijkheden? Het gaat over het creëren van een overgang tussen de ene situatie en de andere. Het is een tijd om los te laten wat er al is om iets nieuws te creëren, om middelen anders te gebruiken, om uitwisselingen te heroverwegen. Het is een zwevende tijd waarin we accepteren dat we niet precies weten waar het naartoe leidt. Om de barrières te doorbreken heeft dit soort tijd een ruimte nodig, een territorium dat zich sociaaleconomisch kan uitbreiden, waar de mensen die er wonen het gevoel hebben om actie te ondernemen, het vermogen hebben om na te denken over wat er daar gebeurt en om nieuwe instrumenten te smeden voor sociaaleconomische uitwisseling. Het grondgebied is ongetwijfeld de voorwaarde voor het accepteren van de zwevende tijd. De regio geeft tekenen van de transformatie die gaande is en moedigt ons aan om wat meer tijd te nemen. Een regio maakt het ook mogelijk om nieuwe verhalen te bedenken en verbeelding te openen.

  1. Naturia

Naturia is een transformeerbaar gebied. Op basis van de ideeën van de permacultuur en een coöperatieve structuur willen we een overgangsproces met concrete ondersteuning starten op een ruimte die bestaat uit vijvers, vegetatie, paden en een heuvel. Planten, dieren en mensen leven er. Wij willen dit leven en de onderlinge afhankelijkheden die erin verweven zijn onder de aandacht brengen, ze intensiveren om ons te verbinden met andere initiatieven van dezelfde aard en ze onder de aandacht brengen om te inspireren tot meer participatief beleid.

NL