A. IDENTIFICATIE (naam, voornaam, adres, telefoon en e-mail)

De volgende punten worden als richtsnoeren genoemd, neem ze alleen in aanmerking als ze relevant zijn voor uw project šŸ™‚

B. PROJECT TITEL: De yurt in residentie

Artist residency in een yurt in een inspirerende habitat, verhuurd buiten de residency periode


C. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT (doelstellingen, benadruk hoe het project een gebied van economische, ecologische, sociaal-culturele exploratie ontsluit, indien relevant voor welke doelgroep):

In de eerste plaats is een residentie oorspronkelijk "een plaats waar een of meer kunstenaars worden ontvangen om onderzoek te verrichten of creatief werk te verrichten, zonder enige verplichting om een resultaat te bereiken". Het idee hier is om creatie te vergemakkelijken door een plek te bieden om te leven en zo de mogelijkheid te bieden tot creatieve exploratie vanuit ons territorium, Naturia.
Deze residentie kan verschillende vormen aannemen en openstaan voor kunstenaars met verschillende achtergronden en voor verschillende tijdsduren (met een maximumduur van 3 maanden zodat de yurt tijdens de schoolvakanties kan worden verhuurd).
Afhankelijk van de duur van de residentie en de uitgenodigde kunstenaar, stellen wij voor om met de kunstenaar na te denken over de modaliteiten van het delen van zijn of haar creatieve proces met het oog op een terugkeer naar de plaats (dit kan de vorm aannemen van een tentoonstelling, het opzetten van een workshop, het delen van teksten tijdens een avondlezing....)


Wij stellen voor een yurt te plaatsen op een nader te bepalen plaats. Het zou 27 m2 zijn.
Van april tot juni zou het ter beschikking worden gesteld van een kunstenaar of kunstenaars in residentie.
De rest van de tijd zal hij te huur zijn.

De FƩdƩration Wallonie Bruxelles heeft een gids gepubliceerd met alle verblijfplaatsen voor kunstenaars waar wij ons aanbod zouden kunnen voorstellen.


D. FASERING (Beschrijf de belangrijkste fasen van het project en de benodigde tijd)

januari, februari 2023: plaatsing van de yurt op de geplande locatie
maart: omschrijving van de "terms of reference" voor kunstenaars en oproepen tot het indienen van projecten in samenwerking met de functionaris voor onderzoek en ontwikkeling
April-Juni: ontvangst van de residenties in het eerste jaar, in andere jaren van maart tot mei.
De rest van de tijd en wanneer er geen artiesten zijn verhuren ze aan mensen die via Naturia op doorreis zijn.
De huur van deze yurt zou gebaseerd zijn op een coƶperatiehuur zoals die is vastgesteld voor alle coƶperanten die hun huis huren (vaste prijs, percentage dat aan de coƶperatie moet worden betaald)


E. TRANSVERSELE WERKING VAN HET PROJECT ( Welke synergieƫn worden ontwikkeld? Hoe kunnen andere dimensies van Naturia bij het project worden betrokken?)

Wij denken dat het feit dat wij een kunstenaar ontvangen die een creatief proces aan het ontwikkelen is, op zich al een veelbelovend project is om vorm te geven aan wat er elders op de site gebeurt.
Synergieƫn met andere projecten (het opzetten van een gemeenschappelijke werkruimte, het opzetten van een werkplaats waar de kunstenaar werkt...) kunnen het werk van een kunstenaar ondersteunen. In de andere richting zou het werk van de kunstenaar aanwezig kunnen zijn, gedeeld met mensen die op doorreis zijn, de coƶperanten, de huurders. Alles zal uiteraard afhangen van de artiest en zijn/haar project.

F. WAT zijn de personele en financiƫle behoeften van het project? (overweeg een begroting en een gedetailleerd plan op te stellen van de personele en financiƫle middelen die nodig zijn in verband met punt D)

Wij gaan akkoord met het betalen van de bouw van de yurt, de benodigde materialen en het betalen van de jaarlijkse huur voor het terrein.
De selectie van de kunstenaars gebeurt op basis van de specificaties die samen met de OA zijn opgesteld en het onderbrengen van de kunstenaars gebeurt op basis van de beschikbaarheid van de projectleider om hen te ontvangen.

De van Naturia gevraagde financiƫle middelen zijn derhalve nihil. De ontvangst van bezoekers geschiedt echter volgens de bepalingen en voorwaarden van de Ecocamp-activiteit.

De benodigde personele middelen zouden bestaan uit de tijd om samen na te denken over het bestek en de eventuele follow-up van het werk van de persoon in residentie en zullen van geval tot geval moeten worden bekeken.

G. EN DAN .... Hoe denkt u dat uw project Naturia zal verrijken, verfraaien, bemesten, welke voordelen denkt u dat het project zal opleveren?

Voor financiƫle voordelen -> zie begroting
Wij zijn van mening dat het ontvangen van kunstenaars in residentie Naturia in staat stelt om bevrucht te worden in creatieve processen die, afhankelijk van de kunstenaars, aanleiding kunnen geven tot opleidingen, tentoonstellingen, momenten van uitwisseling en ontmoetingen.

NL