Vrije tijd

Vrijetijdsactiviteiten zijn bijzonder in die zin dat zij plaatsvinden in een tijd waarin de beperkingen worden weggenomen, zodat er ruimte is voor een vorm van ontspanning.

Ontspanning om te zitten, te rusten, te kijken, vragen te stellen, .... 

Diensten

De diensten die wij aanbieden zijn niet alleen bedoeld voor de mensen die wij ontvangen, maar ook voor de plaats en de mensen die er werken. Wij ontvangen u bij de receptie, de bar en de winkel tussen 8 en 22 uur. Wij stellen voor dat u onze snacks voor 21.00 uur bestelt 🙂

Vrije en bewuste prijzen

Afgezien van de prijzen die wij vooraf vaststellen en waarbij wij rekening trachten te houden met de verschillende factoren, bieden wij voor sommige van onze diensten en activiteiten een vrije en bewuste prijs:
Verblijf in een camper: Marie-Lou
Dagelijkse specials afhankelijk van beschikbaarheid en inspiratie van de manager
De prijs van sommige activiteiten: De wandelingen en het kleine museum

Wat is de vrije en bewuste prijs?

De vrije en bewuste prijs is een andere manier om de vergoeding van een activiteit, een dienst of een produkt te beschouwen. Deze participatieve en solidaire waarderingsmethode biedt een alternatief voor het huidige economische model (dat ironisch genoeg de "vrije" markt wordt genoemd), om de voorwaarden te scheppen voor de sociale en economische overgang die onze planeet zo dringend nodig heeft om ons te kunnen blijven (bij)staan.
De vrije en bewuste prijs verandert de gevestigde regel. Het opent een manier om onze relatie tot geld en de manier waarop we onze rijkdom uitwisselen in vraag te stellen. Deze vorm van beloning vereist bewustzijn om te worden voorgesteld en beoefend. Het biedt potentieel een weg van individuele en collectieve transformatie.
De vrije en bewuste prijs is het bedrag dat je bereid of in staat bent in geweten te geven voor wat je hebt ontvangen of ervaren.

Hoe kunt u uw deelname bepalen?

Er zijn verschillende elementen waarmee rekening moet worden gehouden:
* De geschatte waarde van wat u hebt ontvangen, die niet alleen de activiteit, de dienst en het product zelf omvat, maar ook de voorbereiding ervan en alle inspanningen die nodig waren om het uit te voeren.
*Uw financiële mogelijkheden.
*De directe en indirecte kosten van de activiteit van de dienst of het product (basisproduct, personeel, technische middelen, huur van gebouwen, reiskosten, .... ).
*Toekomstige projecten die u wenst te steunen.

De persoon die de vrije en bewuste deelname ontvangt (wij dus), begrijpt op zijn beurt dat dit een erkenning is van zijn werk, gebaseerd op meerdere factoren, en weet dat de persoon die de onderscheiding heeft toegekend, er de verantwoordelijkheid voor neemt; op zijn beurt is het de verantwoordelijkheid van de persoon die de onderscheiding ontvangt, om niet te oordelen.

NL