Co-construct een project vereist een denkkader (creativiteit heeft een kader nodig). Daarom hebben wij modellen opgesteld waarin ons project past.

Enerzijds gaat het om rechtsmodellen en "samenleven", die ons in het sociale en juridische heden plaatsen (Status en ROI). Anderzijds zijn zij modellen voor het denken over de toekomst.

Voor het heden hebben wij een beroep gedaan op verschillende partners om na te denken over de structuren die de coöperatie bepalen (Credal, Financité, Febecoop). Wij hebben ons ook laten inspireren door andere coöperaties en hun werkingsmodellen. Wij baseerden ons op denkmodellen geïnspireerd door collectieve intelligentie en permacultuurdenken.

Voor de toekomst hebben wij een globale samenwerking uitgewerkt met Luc Schuiten, zodat hij het ontwerp van onze website kan maken (inspiratie boekje)

Voor meer specifieke projecten hebben wij een beroep gedaan op :
- naar Watt'Else om na te denken over de energiedimensie van het project dat momenteel wordt uitgevoerd en waarvan het verslag binnenkort beschikbaar zal zijn (verslag Watt'Else)
- aan Natagora om de biodiversiteitsdimensie van het project in overweging te nemen, waarvan de studie eveneens aan de gang is (Natagora-verslag)
Voortbouwend op deze twee verslagen zullen wij ons bij onze beslissingen inzake energie en biodiversiteit laten leiden.

Deze samenwerkingsverbanden zijn niet exclusief en wij staan uiteraard open voor andere standpunten.

Uit deze samenwerkingsverbanden putten wij een kader om creativiteit in gang te zetten.

Natuurlijk leven we ook in een wereld van cijfers. Wij nodigen u uit een blik te werpen op de balans van het afgelopen jaar, alsmede op de begrotingsvooruitzichten voor de komende jaren.

NL