Permacultuur en tuinbouw

Vision

We weten, we lezen, we horen dat we afstevenen op uitputting van hulpbronnen, mogelijke instorting, vernietiging van bossen. Er is de klimaatverandering waarmee niet genoeg rekening wordt gehouden en de noodzaak om de bevolkingsmigratie op lange termijn aan te pakken.
We moeten snel meer zelfvoorzienend worden op het gebied van energie en voedsel. We moeten werken aan veerkracht, om van individualisme naar collectief te gaan. We hebben anderen nodig, om ons te laten inspireren door de natuur en om onze talenten te bundelen.

Permacultuur is een essentiële bron van inspiratie voor ons. Dit is een permanente rode draad voor ons, zowel in de manier waarop de site is geconfigureerd, hoe hij functioneert en hoe hij is uitgedacht. Het reliëf, het water, de bomen, de omringende natuur, de bewoners, enz. worden geïntegreerd en in resonantie gebracht.

We willen Naturia

 • Zorg voor het concept van permacultuur: " Zorgen voor mezelf, anderen en de wereld
 • Zorg ervoor dat de ethiek van permacultuurdat wil zeggen, een evenwicht vinden tussen
 • Zorg voor de natuurwat een bron van leven en voeding is. Wij willen bijdragen tot de verbetering van de biodiversiteit, een maximum aan afval hergebruiken want de aarde is geen vuilnisbak. Het principe is te integreren in plaats van te scheiden.
  Wij gaan een handvest opstellen met richtsnoeren die vanaf het moment van ontvangst moeten worden doorgegeven en die het leven op de site zullen regelen. Wij willen mensen bewust maken van het gebruik van droge toiletten, afvalscheiding, compostering, enz.

Wij gaan helpen de biodiversiteit te redden door deel te nemen aan het project van het Waalse Gewest. De hekken zijn reeds grotendeels verwijderd en zullen worden vervangen door heggen. We hebben enkele dode en zieke dennenbomen gekapt en zullen ze vervangen door een boomgaard. Wij zullen een subsidieaanvraag indienen voor multifunctionele hagen en een boomgaard. We willen fruitbomen en een voedselbos integreren.

De vereniging AWAF heeft een praktische brochure ontwikkeld die helpt om te weten welke hagen in onze regio moeten worden geplaatst, aangepast aan onze doelstellingen.
Aangezien het planten van bomen en heggen niet ons vak is, willen wij hulp van professionals! Zij zullen ons helpen na te denken over ons gezamenlijk project, het in te passen in meer globale plannen en te profiteren van de ervaring van een netwerk... Wij zullen contact opnemen met de door het project aanbevolen partners Ja We planten (beginnend met de PCDN en de Plaatselijke Actiegroep).

We zijn van plan om een kippenhok te bouwen. Kippen hebben verschillende functies: recyclage van plantaardig afval, verse eieren, bemesting van de bodem, uitroeiing van bepaalde plagen op het land, omwoelen en beluchten van de bodem. We denken aan een mobiel kippenhok of een mobiel hok, zodat we ze kunnen verplaatsen. 

 • Zorg dragen voor mensen door verbetering van de mensheid, samenleven, verbindingen, wederzijdse steun, productie door velen. Het gaat over zorg dragen voor alle levende dingen (zichzelf, anderen, dieren) omdat alles met elkaar verbonden is.
 • Bevordering van billijke delingOm in onze werkelijke behoeften te voorzien in plaats van overconsumptie, om overvloed te creëren en die te herverdelen, om het ruilsysteem te verbeteren. Onze talenten, knowhow en vaardigheden delen en ten dienste stellen van anderen. De nadruk leggen op samenwerking, co-creatie en synergie (samen komen we verder).

Nathalie Tverdyeen medewerker, woonde een Lange cyclus in permacultuur (PDC - Permacultuur Ontwerp Cursus) bij Terre et Conscience asblen is onze permacultuur manager. Bernard Gosseleteen toekomstige coöperant, heeft uitgebreide ervaring in permacultuur.

Om meer inspiratie op te doen en onze kennis te ontwikkelen, zijn we van plan plaatsen te bezoeken die permacultuur in hun projecten toepassen[1].

We willen verantwoord tuinieren met een externe tuinder en hiervoor 1 hectare grond ter beschikking stellen.

We staan in contact met de vereniging Crab omdat ze tuinders opleiden. We zullen contact opnemen met de Universitaire Faculteit van Gembloux en ook Aarde & Bewustzijn om studenten de mogelijkheid te bieden hun laatste jaarwerk te doen bij Naturia.

Wij willen ons omringen met professionals om ons mooie project de beste kans te geven om werkelijkheid te worden. De organisatie Altera Projecten kan ons ook expertise brengen op verschillende gebieden, waaronder kortsluiting productie - We denken er ook over om contact op te nemen met Energie en plaatselijke ontwikkeling die gebieden ondersteunen "om het (urgente) energievraagstuk om te vormen tot een drijvende kracht achter sociaal beleid, de ontwikkeling van een lokale economie, autonomie op energiegebied, cohesie onder de burgers...".

A moestuin-Een zonneheuvel van 400 m² is momenteel in aanbouw. We gaan een zeer rotsachtige kleigrond nieuw leven inblazen. De installatie van een kas en compostbakken maken deel uit van het project.

De vraag van transmissie is ook belangrijk voor ons: het organiseren van workshops over groentetuinieren, permacultuur, potverteren; het begeleiden van het gebruik van compost; leren leven met de seizoenen (het ophangen van de groente- en fruitkalender); het aanmoedigen van verantwoorde consumptie (tips en trucs voor het gebruik van schillen, worteldoppen, afval, enz.)

Wij willen de bewoners en gebruikers van de plek opleiden, onderwijzen en informeren over permacultuur. Het gaat erom mensen ervan bewust te maken dat alles wat we doen een impact heeft!
Welkom op het platteland in Wallonië biedt kwaliteitscoaching om te helpen ontwikkelen
een activiteit van ontvangst op het platteland! We hebben contact met hen opgenomen als onderdeel van onze omschakeling naar een ecokamp.

Permacultuur is ook denk buiten het kaderHet is een verandering van perspectief. Wij zijn geïnspireerd door het Boek "7 manieren om anders te denken" van Loobna Mcnamara

 1. Overvloedig denkenOns wordt de hele tijd verteld over schaarste, maar de natuur is er in overvloed. Alle planten produceren zaden. Wij willen kwaliteit bevorderen, erkenning, dankbaarheid en delen aanmoedigen.
 2. Oplossingen bedenkenElk probleem is een kans om te groeien en te ontwikkelen! Wees proactief in plaats van reactief en vergeet niet dat onze beslissingen de toekomst zullen beïnvloeden.
 3. SysteemdenkenOm te denken in zijn geheel in plaats van in delen, omdat alles op elkaar inwerkt. In het middelpunt staat "het leven" en niet de mens.
 4. Denken als de natuurObserveer en kopieer natuurlijke ecosystemen, bekijk de cycli, vecht niet tegen maar werk samen met de natuur, vooral in de moestuin: Oost-Indische kers en distels trekken bladluizen aan, brandnetels leiden slakken af, paardenbloemen zorgen voor rupsen (bescherm salades). Alles evolueert en groeit in zijn eigen tempo.
 5. Denken over samenwerkingNiet de "macht OVER" maar de "macht MET".
 6. Denken aan de toekomstDe dimensie duurzaamheid/duurzaamheid is van essentieel belang. Onze daden hebben een impact op de volgende 7 generaties (170 jaar). Wij willen een generatieve cultuur ontwikkelen: op weg naar een positieve impact. Wij nodigen de samenwerkende partijen uit zichzelf de vraag te stellen: "Welk doel dient het project in het ecosysteem? Welke energie zal mijn project in het ecosysteem injecteren? ".
  Zorg dragen voor het ecosysteem betekent bijvoorbeeld hoekjes creëren voor wilde dieren, "insectenhotels", stapels takken maken, nestkastjes ophangen... Kleine gebaren kunnen al een grote impact hebben.

Afvalverwerking

Sorteren van afval

 

We hebben besloten om samen te werken met Terugkomstdat een onderneming is die zich bezighoudt met overgang en een verondersteld sociaal doel heeft. Dit versterkt de samenhang van ons project. Wij kunnen niet langer aanvaarden dat al het afval (plastic, karton, restjes, enz.) in één enkele container terechtkomt.

In de praktijk, Terugkomst voorstelt:

 • Multi-stroom inzamelingen met terugname of omruiling van containers;
 • flexibele frequentie passages die zich aanpassen aan onze activiteit;
 • Gedifferentieerde weging per product, wat een eerlijke prijs garandeert;
 • een gedetailleerd overzicht van onze verspilling/middelen met facturen;
 • het zoeken naar de beste oplossingen.

Het afval dat zij afvoeren bestaat hoofdzakelijk uit karton, frigoliet, PMC, plastic verpakkingsfolies, bulkgoederen, hout, metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, lijsten, enz.

Van onze kant zullen wij een plaats inrichten waar de sortering gemakkelijk te begrijpen en te doen zal zijn voor onze bewoners en de voorbijgangers. Daartoe zullen verklarende en educatieve affiches worden gemaakt.

Compostering

Voor compostering moedigen wij zowel individueel als collectief composteren aan.

De persoon die de BOKASHI techniek om voedselresten te composteren zonder wormen, vliegen, tuinen of nare geurtjes. De aanschaf van zo'n composteerbak komt voor rekening van de bewoner. 

Een collectieve compost is gepland naast de moestuin. 2 tot 3 compostbakken, gemaakt van pallets, zullen worden gebruikt voor het verzamelen van tuin- en huishoudafval.

Het initiatief moet noodzakelijkerwijs worden gesteund door de gemeenschap (huurders, tijdelijke bewoners).

Een of meer mensen zullen toezicht houden op het afvalproces.

Onze doelstellingen voor deze collectieve compostering zijn :

 • om de hoeveelheid huishoudelijk afval van de plaatselijke bewoners te verminderen,
 • afval te beheren in de continuïteit van selectieve sortering,
 • maak een sociale link.

Er is een inspiratieboekje gemaakt om het hele proces uit te leggen, de doelstellingen, de voordelen, hoe het moet, enz. Dit boekje is bestemd voor de huidige huurders en alle coöperanten. Het is ook beschikbaar voor onze bezoekers. Ons doel is iedereen te motiveren om bij te dragen aan een wereld waarin we allemaal samen voor de natuur zorgen.

Droge toiletten

20 tot 30% van het huishoudelijk waterverbruik gaat door onze toiletten! En voor de meesten van ons is het drinkwater dat we daarvoor gebruiken. Dit is ook het geval in ons huis in 2021. Dat is absurd, als je bedenkt dat in 2005 meer dan een miljard mensen in de wereld geen toegang hadden tot drinkwater.

Het is dan ook dringend noodzakelijk alternatieven voor te stellen en toe te passen. Droge toiletten, die geen (of zeer weinig) water verbruiken, zijn er een van en dankzij de praktijk van het composteren kunnen we aan de aarde teruggeven wat wordt geproduceerd.

We zullen 2-3 droge toiletten bouwen in Naturia om onze bezoekers vertrouwd te maken met dit alternatief dat veel meer in harmonie is met de natuur.

Over dit thema hebben wij een inspiratieboekje opgesteld, bestemd voor de huidige huurders en alle coöperanten. Dit boekje is ook beschikbaar voor onze bezoekers. Ons doel is om degenen die nog traditionele toiletten hebben, te motiveren om over te schakelen op droge toiletten in hun huizen in Naturia.

De voordelen zijn talrijk.

Iedereen zal worden verzocht zijn emmer in een speciale compostbak te legen, want droge toiletten worden niet geleegd in compostbakken met tuin- en huisvuil!
Het wordt pas gebruikt na twee jaar compostering en drie of vier keer draaien. De temperatuurstijging na het composteringsproces en de rijpingsperiode garanderen de afwezigheid van ziekteverwekkende kiemen.
We zullen rouleren met 3 composthopen om het beheersbaarder te maken en de wachttijd van twee jaar te respecteren. Een hoopje/bakje afbraakcompost voor het lopende jaar; een tweede hoopje/bakje afbraakcompost voor het jaar daarvoor en een derde hoopje afbraakcompost voor het jaar daarvoor, zodat het 2 volledige jaren zijn.

[1] Bijvoorbeeld: Millefeuilleeen organisatie voor het behoud van het milieu in Cul des Sarts, Le Happy Earth Center in Zétrud-Lumay, ea

NL