Naturia definieert zichzelf bovenal als een plaats van overgang. Het is een collectief project dat mensen samenbrengt die bezorgd zijn over de uitdagingen van de wereld van vandaag - ecologisch, economisch, politiek, sociaal, cultureel...

Het project beoogt de samenwerking te bevorderen rond de aanleg van een 6 ha groot doorgangsterrein, op te vatten in de ruimste zin van het woord: 

om door te gaan, een nacht doorbrengen, tijd doorbrengen, kom en zeg hallo...

... maar ook 

verdergaan, van de ene staat naar de andere gaan, van een idee naar de verwezenlijking ervan.

Overgang en passage zijn de resonatoren van ons project. 

De waarden die wij hebben gedefinieerd zijn Verkenning, Bijdrage, Openheid, Ontmoeting en Wijsheid. 

Zij vormen de ECORSe van ons project.

Om deze passage te bereiken en voorbijgangers te inspireren, hebben de samenwerkers van Naturia hebben gekozen voor een relatie met de omringende hulpbronnen, geïnspireerd door permacultuur in zijn uitgebreide definitie. Het gaat er niet alleen om een band met de natuur te scheppen (door bijvoorbeeld een moestuin aan te leggen), maar ook om door de natuur geïnspireerd te worden om na te denken en te handelen over veranderingen in alle dimensies van ons "zijn in de wereld".   

Permacultuur is dus op te vatten als  "De cultuur van het permanente.

In deze geest, Naturia ontdek meer bepaald drie gebieden van experimenteren:

  • energie: Welke autonomie is mogelijk? Welke aandachtspunten voor te stellen?

  • economisch: Hoe kunnen de commerciële en financiële betrekkingen worden hernieuwd? Hoe kunt uomleiden van stromen naar prestatie en zorg voor elkaar in plaats van speculatie? 

  • sociaal-cultureel: hoe integreren in plaats van uitsluiten? Hoe kan deelname in plaats van concurrentie worden aangemoedigd?

De manier waarop relaties worden gevormd in Naturia is gebaseerd op de coöperatieve beginselen : Naturia is een coöperatie die is goedgekeurd door de Nationale Samenwerkingsraad en erkend als Sociale onderneming.

NL