We zijn op zoek naar medewerkers die gemotiveerd zijn door:

  • administratieve werkzaamheden: boekhouding, subsidieonderzoek, dossieropvolging, contacten met de gemeente, vormgeven van het etiketteringsproces, ....
  • bouwplaatsen: organisatie van en toezicht op participatieve bouwplaatsen, aanleg van inspirerende habitats (in overeenstemming met het bouwcharter), aanleg van de speeltuin (zie de plannen van Schuiten)...
  • aanplant: zoeken naar subsidies en aanplanten van inheemse planten, moestuinen, boomgaarden, enz.
  • de keuken: organisatie van het aanbod, koken, opzetten van een integratieproject.
  • opzetten van activiteiten: rondleiding over het terrein, over wat daar te ontdekken valt (fauna en flora), organisatie van creatieve workshops
  • het nadenken over en toepassen van een economisch model dat duurzaam denken mogelijk maakt (b.v. het levensvatbaarheidsmodel)
    opname van onze coöperatie in de nationale en internationale dynamiek van coöperaties

En vele andere dingen die kunnen voortvloeien uit de ontmoeting met u en de site in de toekomst.

NL