Wij stellen voor dat u deze fiche gebruikt als basis voor het opstellen van uw project voor Naturia :

Formulier om uw project in te dienen: laten we andere mogelijkheden onderzoeken

A. IDENTIFICATIE (we kijken er natuurlijk naar uit u te ontmoeten (misschien hebben we dat al gedaan) maar vertel ons in de tussentijd wie u bent: naam, achternaam, adres, telefoon, e-mail) en vertel ons vervolgens wat u drijft 🙂

B. PROJECT TITEL en waarom niet: zoek er een kleine naam voor ;))

C. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT, een beetje van alles, maar om het begrijpelijker te maken:
- Doelen (waar gaan we heen? misschien hebt u zelfs al ideeën voor cijfers)
Tot welk onderzoeksgebied behoort het project: economisch, ecologisch, sociaal-cultureel?
Het publiek (voor wie is het?)

D. FASERING, wat een grappig woord, in feite is het zo dat je de fasen kunt aangeven voor de ontwikkeling van het project en de tijd die nodig is (van 0 tot 100 jaar)

E. TRANSVERSALE ASPECTEN VAN HET PROJECT, ... zijn er andere dimensies in het spel, samenwerkingsverbanden die tot stand moeten worden gebracht, andere mede-afhankelijke projecten?

F. MENSELIJKE, FINANCIËLE, INFRASTRUCTURELE, LANDBELASTINGEN (hier hebben wij cijfers, een begroting en ook ramingen van menselijke hulpbronnen nodig, om te zien of wij in staat zijn dingen te mobiliseren en ook de beste tijd(en) te plannen)

G. EN DAN .... Hoe denkt u dat uw project Naturia zal verrijken, verfraaien, bemesten, welke voordelen denkt u dat het project zal opleveren?

Dit alles kan per e-mail aan Tanguy de Foy worden toegestuurd, waarna u voor meer informatie contact kunt opnemen met Naturia
info@naturia-chimay.be

U vindt een voorbeeld van een projectblad hier

NL