Handvest van Naturia- Ecocamp de Chimay

Reden:
Een ontmoetingsplaats creëren en beleven waar we inspirerende veranderingen (economisch, ecologisch en sociaal) naar een lokale en globale transitie verkennen

.
 De waarden van Naturia:


Het Naturia-project is gebaseerd op vijf belangrijke waarden:
ECORS: Verkenning - Bijdrage - Opening - Ontmoeting - Wijsheid.

Zo proberen we elk van hen dag na dag te beleven.

Verkenning:
Ontdekken is aanvaarden om naar verandering, naar overgang, naar het onbekende te gaan. Het is een manier om wat komt te verwelkomen, om er de contouren van te trekken met aandacht voor de komende generaties. Bij Naturia ervaren we verandering door beproevingen en aanpassingen. Wij ontdekken gebieden die niet noodzakelijk tot onze competentie behoren, maar die een engagement vergen dat ons in staat stelt samen te groeien uit onze mislukkingen en onze zienswijze te wijzigen.
De plaats, zijn geografische en sociale situatie, brengt ons ertoe nieuwe manieren van leven en van omgaan met anderen en met de omgeving te verkennen. Dit vertaalt zich in spelletjes, workshops, de organisatie van evenementen en het opbouwen van nieuwe relaties met de fauna en flora, maar ook in een globale ecologische en economische visie via het Naturia-project.
Ontdekken is ook zichzelf toestaan de dingen anders te doen dan gebruikelijk, zonder af te wijken van het absurde. Wij willen in het moment staan en een kader creëren dat iedereen, bezoeker of medewerker, de vrijheid geeft deel te nemen aan het project van verandering en de site te transformeren op basis van hun ervaring.


De Bijdrage :
Bijdragen betekent iets geven aan anderen en aan de natuur. Of het nu gaat om fysieke hulp, morele steun of het delen van kennis, het is de wens om bij te dragen aan de opbouw van een betere wereld die voorop staat bij Naturia.
Bijdragen betekent waarde toevoegen, een sfeer creëren, de site verbeteren, meewerken aan het project of het scala van activiteiten uitbreiden. Iedereen bij Naturia, of hij nu huurder, bezoeker of medewerker is, wordt ook opgeroepen om een spoor achter te laten. Dit spoor kan vele vormen aannemen, of je nu kunstenaar bent of niet, iedereen wordt uitgenodigd bij te dragen aan het project door een spoor achter te laten, als een eenvoudig geschenk van een beetje van jezelf.
Bijdragen gaat ook over delen in vertrouwen, over inspireren in plaats van controleren. Bij Naturia worden contractuele verplichtingen beheerst door vertrouwen in anderen, wij stellen geen prijs op juridische contracten of garanties, dus lenen wij graag materiaal uit dat nuttig kan zijn voor onze bezoekers (vaatwerk, vishengels, verlichting, ...)
Ten slotte is een bijdrage leveren een verbintenis aangaan om de natuur te respecteren en te werken aan verandering en ecologische transformatie, niet alleen wanneer je op het Naturia-terrein bent, maar ook, voor zover mogelijk, elke dag en overal.


De opening:
Zich openstellen voor de wereld en voor anderen door middel van verdraagzaamheid betekent, naar onze mening, verschillen en andere standpunten begrijpen en aanvaarden zonder oordeel. Wij willen dat de site toegankelijk is voor iedereen, van alle generaties, ongeacht hun levenswijze, met inbegrip van hun bijzondere gevoeligheden (voor lawaai, golven, motoren, enz.), hun zwakheden of handicaps (fysiek of mentaal)
Wij stellen ons ook open door te luisteren naar bezoekers en buitenlandse reizigers, zodat zij hun mening over Naturia met ons kunnen delen.
Openheid door respect, want bij Naturia zet elke bezoeker of medewerker zich in om anderen en de natuur te respecteren, en om in iedereen het positieve te zoeken. Wij moeten ook elke dag het goede voorbeeld geven door ons gedrag, eenvoudige gebaren zoals het oprapen van een rondslingerend stuk papier of het opruimen en schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten.
Het betekent ook dat men zich openstelt voor zichzelf door zijn grenzen en verbintenissen te respecteren. Bij Naturia komt dit tot uiting in de samenhang tussen ons gedrag, onze daden en de beloften die we hebben gedaan.


De Vergadering:
Ontmoeting met aandacht voor anderen maar ook voor zichzelf door volledig bewust te zijn, verbonden met de natuur, met anderen, met de atmosfeer, ... met de dingen.
Ontmoeten betekent mensen verwelkomen, of het nu bezoekers, huurders, leveranciers of buren zijn. Wij delen met iedereen de geschiedenis van Naturia, de plek, de natuur eromheen, de mensen die er wonen, zijn geschiedenis en zijn toekomst. Wij moedigen onze bezoekers ook aan gastvrij te zijn voor anderen.
Ontmoeten is ontdekken, je laten verrassen, ontroeren en verbazen door de mensen die je ontmoet en door de site zelf.
Ontmoeten is serener leren, zichzelf toestaan los te laten met respect voor de andere bewoners en de omringende natuur. In deze gemoedstoestand kunnen tal van activiteiten worden georganiseerd, zoals yoga, vissen, botanica, het ontdekken van de site, ... zodat u een vredig en sereen moment kunt doorbrengen.
Ontmoeten is ook opnieuw in contact komen met de natuur, erdoor geïnspireerd worden en soms zichzelf ontmoeten.

Wijsheid:
We moeten geduldig zijn. Helaas is de mens nog niet klaar voor een radicale en vrijwillige overgang. Voordat de overgang een brutale en geforceerde verandering (einde) wordt, besluiten we nu te handelen. Omdat wij geloven in positieve besmetting door de ervaring van Naturia, zullen wij, door blijk te geven van een sterk engagement en een grote nederigheid in ons denken en handelen, en door een zachte en inclusieve pedagogie te hanteren, de wil kunnen versterken of creëren om te bouwen aan een mooiere, serenere wereld, met meer respect voor mens en natuur.

NL