laatste update januari 2022

Definities

Verplaatsbare constructie = Het moet kunnen worden vervoerd en verplaatst op de camping. Hij moet zijn mobiliteitsmiddelen (wielen en dissels) in goede staat houden.

Bouw Demontable = een schuilplaats die is ontworpen om te worden ontmanteld, met het oog op de omkeerbaarheid van het terrein. Het is het ontwerp van de schuilplaats dat bepaalt of hij kan worden ontmanteld. Tegenvoorbeeld: een boomhut kan worden afgebroken, maar is niet als zodanig ontworpen. Het wordt daarom als vast beschouwd. 

Constructie Vast / verankerd aan de grond = impliceert de aanwezigheid van beton of duurzaam stuwhout. Zodra beton wordt gebruikt om de structuur van de accommodatie te stabiliseren, hetzij door het storten van beton, hetzij door het maken van betonnen palen, wordt de accommodatie als vast beschouwd. Betonblokken waarop de as van trekkende caravans en mobilhomes (woonwagens) rust, worden niet in aanmerking genomen.

De Coördinatieraad is soeverein om in te grijpen in alle aangelegenheden die in dit handvest aan de orde komen. Voor elke installatie van 1 maand of langer, ongeacht het type, is uitdrukkelijke toestemming vereist.

Voor iedereen

  • We gaan naar een behuizing die niet met koolwaterstoffen wordt verhit.We gebruiken liever hout of elektriciteit.
  • We gaan over op het gebruik van droge toiletten.
  • Wij composteren plantaardig afval op de aangewezen plaatsen. 
  • Wij sorteren ons afval (huishoudelijk afval, PMC, glas, papier/karton).
  • We gaan naar dee best mogelijke isolatie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Behalve in uitzonderlijke gevallen zijn de ramen van hout en voorzien van dubbele beglazing, de isolatie van de muren en het dak is min. 3 cm. De vloer is geïsoleerd met OSB-platen van ten minste 18 mm.
  • We richten ons op natuurlijk hout zonder lijm of behandeling, voor zover mogelijk, een goede isolatie van 8 cm houtwol maakt serieuze besparingen op verwarming mogelijk

De oppervlakte van elke woning op de grond bedraagt niet meer dan 30% van de totale kadastrale oppervlakte van het perceel en niet meer dan 40 m2 op de grond en  niet hoger is dan 4,20 m boven de grond 

Volgens de geldende voorschriften mag op elke standplaats slechts één woning worden geplaatst, met tijdelijke uitzondering van een doorreistent.

Terrassen zijn opgenomen in de 30% van de oppervlakte die niet mag worden overschreden. Afneembare/intrekbare zonneschermen zijn dat niet.

Voor gebouwen  verplaatsbaar

De voorkeur wordt gegeven aan atypische, zelfgebouwde en/of aangepaste voertuigen. 

Standaard caravans en campers zijn welkom voor korte verblijven (een paar dagen of een paar weken), als een manier om de plaats te ontdekken.

De hoogte is niet meer dan 4m20.

Eventueel vochtverlies wordt opgevangen in een opvangbak.

Deze opvangbak wordt preventief geïnstalleerd, ook als er geen lekkage is. De vloeistoffen waarmee rekening moet worden gehouden, zijn bijvoorbeeld motorolie, dekolie, koelvloeistof.

Voor de renovatie van oude woonwagens bieden wij de volgende bekledings- en isolatiemogelijkheden (zie boven)

De gevelbekleding is 18mm hout aan de voor- en achterkant van het huis, terwijl de cottages aan de voorkant een tegelparade hebben.

De isolatie is min. 3 cm

De ramen zijn van hout en hebben dubbele beglazing

De vloer is geïsoleerd met OSB-platen van ten minste 18mm

Het dak moet bij voorkeur dubbel beglaasd zijn

Voor gebouwen  beweegbaar:

Hetzelfde als de vorige + ...

De buitenbekleding van het huis is gemaakt van natuurlijk materiaal.

Het historisch of architectonisch belang van een huis kan een afwijking van deze regel rechtvaardigen.

Voor gebouwen  verankerd aan de grond:

Hetzelfde als de vorige + ...

Voor zover het percentage vaste installaties door de regelgeving wordt beperkt, zal de constructie worden goedgekeurd op basis van een dossier waarin het voornemen, het ontwerp en de toegepaste technieken worden beschreven. Deze stap ontslaat geenszins van de eventuele verplichting om het akkoord van de diensten voor stedenbouw van de gemeente Chimay te verkrijgen. 

Betreffende de afbakening van percelen

Er wordt nagedacht over een inspiratieboekje met soorten omheiningen en boomsoorten om de percelen af te bakenen. In ieder geval, draad hekken  moeten dringend verwijderd of met natuurlijk materiaal gemaskeerd worden. 

Betreffende het tuinhuisje

Volgens de reglementering is slechts één model van schuilplaats toegestaan per toeristische camping en slechts één schuilplaats per standplaats. Het moet aan een reeks normen voldoen.

Afmetingen: H: 2m25; B: 1m80; L: 2m20

Vloeroppervlak: 4m²Vloeroppervlak: 2×2.4m

Het hele complex is volledig uit hout opgetrokken

Het dak wordt beschermd door imitatiepanplaten, zwart als het grote chalet zwart is en rood als het grote chalet rood is.

De deur is schuifbaar (ruimtebesparend)

De Waalse regelgeving betreffende reglementaire voorschriften kan worden geraadpleegd op het volgende adres:

https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2004/12/09/2004027001/2009/10/01

NL